COVID-19 reisvoorwaarden

VOORZORGSMAATREGELEN

 

Taalvakantie.be ziet erop toe dat de taalkampen veilig verlopen.  De concrete voorzorgsmaatregelen betreffende COVID-19 ontvang je enkele weken voor aanvang van het kamp, samen met de praktische info. Deze maatregelen houden ook rekening met de plaatselijke voorschriften in Engeland of Frankrijk.

 

ANNULATIE VAN HET KAMP WEGENS COVID-19

 

Taalvakantie.be zal i.s.m. onze buitenlandse partners steeds de weloverwogen beslissing nemen om een kamp al dan niet te laten doorgaan. We volgen hierbij de reisadviezen nauwlettend op. Gezondheid en verantwoordelijkheid zijn uiteraard prioritair. 

 

Mocht het gekozen taalkamp toch geannuleerd worden door COVID-19, engageren wij ons voor een 100% geld-terug-garantie en bieden wij de keuze aan

  • het volledige deelnamegeld terug te krijgen
  • een tegoedbon te ontvangen voor een ander kamp (eventueel in 2023) zonder meerkost

 

Als het gekozen taalkamp wel doorgaat, maar je wenst de cursus zelf te annuleren (bijvoorbeeld door Coronabesmetting), dan gelden de algemene annuleringsvoorwaarden.   

Algemene voorwaarden

ONLINE INSCHRIJVINGEN

 

Inschrijven kan hier on-line. Enkele dagen later ontvang je een bericht met de factuur. Dit bericht blijft veertien dagen geldig, tijdens die periode dient de factuur betaald te worden. Indien je besluit binnen deze periode niet te betalen, vervalt de inschrijving.

 

OP -EN AFSTAPPLAATSEN VOOR DE TAALKAMPEN NAAR ENGELAND EN FRANKRIJK

 

Op-en afstapplaatsen kunnen geannuleerd worden indien er geen acht deelnemers voor deze locatie kozen. Bekijk hier de opstapplaatsen  in Brugge, Gent en Sint-Niklaas.

 

SPORTVERZEKERING

 

Elke deelnemer wordt gedekt door de sportverzekering. Deze omvat een waarborg voor lichamelijke ongevallen en een burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden. Niet inbegrepen zijn: repatriëring en het vergoeden van bagage, brillen, horloges, kleding en schade door diefstal.

 

FOTO -EN VIDEO-OPNAMES

 

Tijdens de taalvakanties worden door onze medewerkers foto -en video-opnames gemaakt van cursisten. Die gebruiken we enkel voor publicatie op onze website en promotiebrochures. Door in te schrijven voor één van onze stages, geef je Taalvakantie.be de toestemming om beeldmateriaal te maken en te publiceren.

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

 

Als je zelf de cursus wil annuleren, kan dat kosteloos tot en met éénentwintig dagen voor vertrekdatum. Vanaf  twintig dagen voor de vertrekdatum krijg je  50% van de cursusprijs terugbetaald.

 

ALGEMEEN

 

Taalvakantie.be behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, het programma, de prijs, de datum van vertrek en het vervoermiddel te wijzigen. De deelnemers hebben dan wel het recht hun cursus te annuleren met een aangetekend schrijven tot 10 dagen nadat zij op de hoogte gebracht zijn van de wijziging. Een cursus kan in bijzondere gevallen geannuleerd worden. Mondelinge overeenkomsten zijn niet bindend. Klachten over tekortkomingen dienen onmiddellijk te worden doorgegeven aan de begeleiders ter plaatse. Ernstige klachten dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan Taalvakantie.be. Ten aanzien van vervoermiddelen treedt Taalvakantie.be slechts op als tussenpersoon en aanvaardt dus geen verantwoordelijkheid voor ongevallen, verlies of beschadiging van materiaal. Sunsport vzw (de organisator van Taalvakantie.be), de Raad van Beheer en de begeleiders kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij ongevallen, misdrijven, stoffelijke of morele schade waarbij deelnemers betrokken zijn. Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij zich waardig en volgens de afspraken met de begeleiders gedragen. Mochten zij zich daar niet aan houden, lopen zij het risico op eigen kosten, en zonder enige terugbetaling achteraf, naar huis te worden gestuurd. In geval van betwistingen zijn alleen de Brugse rechtbanken bevoegd.