Algemene voorwaarden

ONLINE OF TELEFONISCH INSCHRIJVINGEN

Inschrijven kan hier on-line. Enkele dagen later ontvang je een bericht met een overschrijvingsformulier voor het voorschot en het saldo. Dit bericht blijft tien dagen geldig, tijdens die periode dient het voorschot betaald te worden. Indien je besluit binnen deze periode niet te betalen, vervalt de inschrijving.

 

OP -EN AFSTAPPLAATSEN VOOR DE TAALKAMPEN NAAR ENGELAND EN FRANKRIJK

Op-en afstapplaatsen kunnen geannuleerd worden indien er geen acht deelnemers voor deze locatie kozen. Bekijk hier de opstapplaatsen  in Brugge, Gent en Sint-Niklaas.

 

SPORTVERZEKERING

Elke deelnemer wordt gedekt door de sportverzekering. Deze omvat een waarborg voor lichamelijke ongevallen en een burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden. Niet inbegrepen zijn: repatriëring en het vergoeden van bagage, brillen, horloges, kleding en schade door diefstal.

 

FOTO -EN VIDEO-OPNAMES

Tijdens de taalvakanties worden door onze medewerkers foto -en video-opnames gemaakt van cursisten. Die gebruiken we enkel voor publicatie op onze website en promotiebrochures. Door in te schrijven voor één van onze stages, geef je Taalvakantie.be de toestemming om beeldmateriaal te maken en te publiceren.

 

ALGEMEEN

Taalvakantie.be behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, het programma, de prijs, de datum van vertrek en het vervoermiddel te wijzigen. De deelnemers hebben dan wel het recht hun cursus te annuleren met een aangetekend schrijven tot 10 dagen nadat zij op de hoogte gebracht zijn van de wijziging. Een cursus kan in bijzondere gevallen geannuleerd worden. Mondelinge overeenkomsten zijn niet bindend. Klachten over tekortkomingen dienen onmiddellijk te worden doorgegeven aan de begeleiders ter plaatse. Ernstige klachten dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan Taalvakantie.be. Ten aanzien van vervoermiddelen treedt Taalvakantie.be slechts op als tussenpersoon en aanvaardt dus geen verantwoordelijkheid voor ongevallen, verlies of beschadiging van materiaal. Sunsport vzw (de organisator van Taalvakantie.be), de Raad van Beheer en de begeleiders kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij ongevallen, misdrijven, stoffelijke of morele schade waarbij deelnemers betrokken zijn. Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij zich waardig en volgens de afspraken met de begeleiders gedragen. Mochten zij zich daar niet aan houden, lopen zij het risico op eigen kosten, en zonder enige terugbetaling achteraf, naar huis te worden gestuurd. In geval van betwistingen zijn alleen de Brugse rechtbanken bevoegd.